પ્રગતિ હાઈસ્કૂલ - વડેલા
દાહોદ

   
Pragati High School - documents

પત્રકો

રજાઓનું માળખું

ક્રમ માસ વર્ષ તહેવાર
1 ઓગષ્ટ 2010 રક્ષાબંધન
2 ઓગષ્ટ 2010 જન્માષ્ટમી
3 ઓગષ્ટ 2010 સ્વાતંત્ર્યદિન
4 ઓગષ્ટ 2010 પતેતી
5 સપ્ટેમ્બર 2010 રમઝાન ઈદ
6 સપ્ટેમ્બર 2010 દશેરા
7 ઓકટોબર 2010 ગાંધી જયંતિ
8 નવેમ્બર 2010 બકરી ઈદ
9 ડીસેમ્બર 2010 નાતાલ
10 ડીસેમ્બર 2010 મહોરમ
11 જાન્યુઆરી 2011 મકરસંક્રાંતિ
12 જાન્યુઆરી 2011 પ્રજાસત્તાક દિન
13 ફેબ્રુઆરી 2011 મહાશિવરાત્રી
14 ફેબ્રુઆરી 2011 ઈદેમિલાદ
15 માર્ચ 2011 ધૂળેટી
16 માર્ચ 2011 ચેટીચાંદ
17 માર્ચ 2011 રામનવમી
18 માર્ચ 2011 મહાવીર જયંતિ
19 એપ્રિલ 2011 ગુડ ફ્રાઈડે
20 એપ્રિલ 2011 ડૉ. આંબેડકર જયંતિ

અગત્યનાં દિવસો

દિવસ તારીખ
પર્યાવરણ દિન 05/06/2010
ભગવાન જગન્નાથજીની યાત્રા 13/07/2010
ગુરૂ પુનમ 25/07/2010
સ્વાતંત્ર્ય દિન 15/08/2010
રક્ષાબંધન 24/08/2010
શિક્ષક દિન 05/09/2010
હિન્દી દિન 14/09/2010
ગાંધી જયંતિ 02/10/2010
ઈન્દીરા ગાંધી  નિર્માણદિન 31/10/2010
જલારામ જયંતિ 13/11/2010
બંધારણ દિન 26/11/2010
પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પ્રાગટયોત્સવ 13/12/2010
પ્રજાસત્તાક દિન 26/01/2011
હનુમાન જંયતિ 30/02/2011
મહિલા દિન 01/03/2011
વિશ્વ જંગલદિન 21/03/2011
મજૂર દિન 01/05/2011
એઈડ્સ દિન 01/12/2011